تبلیغات اینترنتی در دهه اخیر تبلیغات اینترنتی پربازده ترین تبلیغات در سراسر جهان است تبلیغات اینترنتی علاوه بر متن از صدا و تصویر و ویدئو تشکیل شده است یعنی تمام جنبه های چند رسانه ای رو پوشش می دهد علاوه بر این واکنش گرا و تعاملی است   اما با …